Kurikulum

MTs PKP menggunakan kurikulum K13 diperkaya dengan pembiasaan berupa hafalan Quran, tadarus, sholat dhuha dan sholat dzuhur, ashar berjamaah.

No Mata Pelajaran Jam 

Pelajaran

KLS

VII VIII IX
1 Pendidikan Agama Islam        
a.       Al-Qur’an Hadis 3 75 75 75
b.      Akidah Akhlak 2 75 75 75
c.       Fikih 2 75 75 75
d.      Sejarah Kebudayaan  Islam 2 70 70 70
2 Pendidikan Kewarganegaraan 3 75 75 75
3 Bahasa Indonesia 6 75 75 75
4 Bahasa Inggris 4 70 70 70
5 Bahasa Arab 3 70 70 70
6 Matematika 5 70 70 70
7 Ilmu Pengetahuan Alam 5 70 70 70
8 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 70 70 70
9 Seni Budaya 2 80 80 80
10 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 80 80 80
11 Prakarya /Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 80 80 80
12     Muatan Lokal :

a. Tahfidz Qur’an

b.  PLKJ

c.  Kaifiat Ibadah

 

 

2

1

1

 

70

75

 

 

70

75

75

 

 

70

75

75

 

Advertisements